Bireysel Terapi

Image Description


Bireysel Terapi Nedir

'Eğer Bir Şeyi Hayal Ediyorsan, Onu Gerçekleştirebilirsin de' Walt Disney

Bireyler içinde bulundukları toplumda birtakım psikolojik problemler yaşayabilmektedir. Kişinin ruhsal nedenlerle yaşadığı problemler psikoterapi (bireysel terapi) teknikleri ile çözüme ulaştırılabilmektedir. Bireysel terapi teknikleri kişinin problemine ve terapistin tercih ettiği terapi tekniklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bilindiğinin aksine bireysel terapi sürecinde ilaç kullanılmamaktadır. 

İnsanlar yaşamlarının farklı dönemlerinde psikolojik değişimler yaşayabilmemekte, umutsuzluk duygusuna düşebilmekte ve problemlerle başa çıkamamaktadır. Bu nedenle de bireysel terapilere başvurmaları gerekmektedir. Psikolojik problemlerin tedavisini devlet kontrolünde eğitim almış ve uzmanlaşmış psikoterapistler gerçekleştirmektedir. Bireysel terapilerde;

 • davranış terapisi
 • derinlik psikolojisine dayanan psikoterapi
 • analitik yönelimli psikoterapi
 • konuşma merkezli psikoterapi

sistemik psikoterapi teknikleri uygulanabilmektedir. Terapi öncesinde danışan ile deneme seansları gerçekleştirilerek problemin kaynağı teşhis edilmektedir. Belirtiler üzerine danışan ile konuşulmakta ve en doğru tedavi yöntemine karar verilmektedir. Terapi planlamasında danışanın tedavinin bir süreç olduğunu ve bu süreçte birtakım egzersizler uygulaması gerektiğini bilmesi gerekmektedir. 

Kişinin kendini tanıması, potansiyelini keşfetmesi, gelecek planlarını umutlu bir şekilde oluşturması ve problemlerini kendisinin çözüme ulaştırılması amaçlanan bireysel terapide danışan ile terapist arasında güven ortamının oluşması terapilerin başarılı sonuçlar vermesi için gerekli olan adımdır. İstikrarlı bir şekilde terapilere devam edilmesi ve bununla birlikte terapistin önerdiği egzersizlerin uygulanması tedavi sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olan etmenler arasındadır. 

Bireysel Terapiye İhtiyaç Duyulan Problemler

 • Şiddet eğilimi
 • Panik atak
 • Depresyon
 • Bipolar bozukluk
 • Duygu durum bozukluğu
 • Paranoid kişilik bozukluğu
 • Kaygı
 • Paranoya
 • Manik depresif 
 • Takıntı
 • Borderline 
 • Melankoli

Bireysel Terapinin Amaçları Nelerdir?

Birey; toplumsal yaşam içerisinde zaman zaman birtakım zorluklar ile karşılaşmaktadır. Tüm inanç sistemlerinde ve felsefe akımlarında insan, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilme gücüne ve yetisine sahiptir. Ancak bazı durumlarda karar verilmesi, davranışların kontrol edilmesi zorlaşabilmektedir. Birey bu noktada bir çıkmaz içerisinde hissetmekte ve gün geçtikçe gücünü yitirmektedir. Bireysel terapi; bu durumda ihtiyaç duyulan, profesyonel bakış açısı sağlayan bir süreç sunmaktadır.

Bireysel terapinin başlıca amaçları; yaşanan olay ve durumlar üzerine davranışların değiştirilmesi, duygusal zorlukların üzerinden gelinmesi, bireyin  yakın çevresi ile arasındaki ilişki ve iletişimin düzenlenmesi, önemli kararların mantıklık ve sağduyulu bir şekilde alınması, bireyin kendine güvenini yeniden kazanmasıdır. 

Bireysel Terapi Ne Zaman Düşünülmeli

Kişi günlük hayattaki sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınıyorsa, intiharı düşünecek kadar umutsuz hissediyorsa, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı bulunuyorsa, uzun süre korku ve kaygı yaşıyorsa, uyku bozukluğu, yeme bozukluğu ya da cinsel isteksizlik gibi problemler yaşıyorsa bireysel terapiye başvurmayı düşünmelidir. 

Bireysel Terapist Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bireysel terapiye danışacak olan kişiler bu süreçte kendilerine ve yaşadıkları problemin çözümüne destek olacak bir psikoterapist bulmakta zorluk çekmektedir. Psikoterapi alanında uzman olan bir terapiste danışılması sorunların çözümüne ulaşmak için büyük önem taşımaktadır. Terapistin tercübesi konforlu bir terapi süreci için gereklidir.