Kaygılı Kişilikler

Image Description
kaygili-kisilikler

Kendisi ve kendisine yakın insanlar için, günlük yaşamsal olayları olduğundan daha fazla tehlikeli olaral algılayıp bu olaylarla orantısız bir biçimde endişeli ve temkinli olmak,fizyolojik ve duygusal anlamda gerginlik ve tetiktelik içinde olup, sürekli bir biçimde etraftan gelebiecek tehlikeleri düşünmek, tehlike riski düşük ve zarar görme ihtimali -herkesin yaşayabileceği olasılıkta- olmasına rağmen bu olayları kontrol edebilmek için sürekli çaba sarf etmek ve bu konuda kendisinden ve etraftan beklentiler içinde olmak kaygılı kişiliklerin temel özellikleridir. Kaygılı kişilerin '' alarm sistemleri' adeta yirmi dört saat çalışır ve bu durum kendilerinin sürekli sıkıntı yaşamasına ve diken üstünde olmalarına neden olur.Kayglı kişilikler bir yandan rahat olmak istediklerini söylerler diğer yandan da bu kişilik yapısını muhafaza ederler. Aslında kaygının temelinde korku olup , kaygı ruhsal yapıyı korkuya karşı korur .Yani kaygı içsel korkuya karşı bir savunma mekanizmasıdır.

 

Kaygıyı bırakmak demek aslında kontrolü bırakmak demektir. Kaygılı kişilikler için kaygıyı bırakmak kontrolü bırakmak , kontrolü kaybetmek demektir. Kaygının vermiş olduğu tetiktelikte etraftan gelebilecek bütün tehlikelere karşı korunmak anlamına gelmektedir.

Kontrolü bırakmak demek dışardan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırıya açık olmak demektir. Kaygılı kişilik yapıları rahat olmak arzu ile tetitkte olma arzusu arasında gidip gelirler.Çünküçatışmayı oluşturan rahat olmak ve sürekli tetikte olmanın vermiş olduğu yorgunluktan kurtulmak isterler ama tetikte olmakta onu tehlikeye karşı koruyan bir şeydir.

yani şöyle bir formülasyon yapmak yanlış değildir.

Korku > kaygıya> kontrollü ve tetikte olmaya> tetikte olmak >kaygıya

Yani birey bir kısır döngü içinde yaşamaktadır.

Kaygı hastalığa dönüşürse genel itibariyle yaygın anksiyete bozukluğu tanısına dönüşecektir. Bu durum aşırı ya da gerçekçi olmayan endişelerle kendisini belli eder , bunlar ; çarpıntı terleme, sıcak basması ,sık sık idrara çıkma isteği, boğaz düğümleniyor gibi olma hissi..

Sizde de kaygılı kişilik özellikleri var mı? EVET HAYIR

  • Sıkıntıları düşünmek ,sık sık uyumama engel olur
  • Beklediğim kişi gecikirse ikaza geçirdiğini düşünürüm
  • Ani ve beklemediğim olaylar karşısında çarpıntım tutar.
  • Bazen nedenini bilmeden kendimi gergin hissediyorum.
  • Bazen kendimi gün içinde sakinleştirici almaya ihtiyaç hissederim.
  • Yükümlülüklerimi her zaman vaktinde yerine getiririm.
  • Her zaman çok önnesiz olaylar için endişelendiğimi görüyorum.

Kaygılı kişiliklerin bu yapıları genel itibariyle annelerinin kaygılı yapılarının çocuğa yansıtılmış halidir. Bazı kaygılı yapıların annelerine baktığımızda kaygılanma ve endişelenme eğilimleri yüksektir. Her durum için , kendi, ve yakınlarının başına gelebilecek tehlike ve riskleri düşünürler.Belirsiz her durumda olabilecek en kötü şeyleri akıllarına getirmekten kendilerini alıkoyamazlar.

Bunun la birlikte kaygı olağan bir heyecandır. Karşılaştığımız durumlar belli ölçüde bir tehlike içeriyorsa az ya da çok bir kaygı duyarız. Bir sınava girdiğimizde, kalabalık öünde yapacağımız konuşmada, bir yere geciktiğimizde vs.. Kaygı hoş bir heyecan olmadığı için,tehlikeler marzu kalmamayı ayarlayarak bu durumdan kaçınmaya çalışırız. Yani kaygı,tehlşkleri önlemekve değişik durumları daha iyi denetlemek için bir uyarıcı ,ancak öte yandan bir fren olabileceği görülür.

Normalde kaygı varoluşumuzun gerekliliği,

Aşırı kaygı ise varlığımızın yokluğu anlamına gelir.