Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Image Description
Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Psikolojik danışma merkezi Türkiye'de oldukça yaygınlaşıyor. Ülkemizde kabul edilmeye yeni başlayan psikoloji bu alanda birçok mezun vermektedir. Klinik psikologlar, psikologlar ve kendi alanlarında uzmanlaşmış psikologlar danışmanlık merkezlerinde çalışmaktadır. Genellikle, psikoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip kişiler kurallara uyarsa bir danışma merkezi açabilir.

Psikolojik danışma merkezleri, çeşitli psikolojik ve nöropsikolojik testler yürütebilir ve raporlayabilir ve terapi yöntemlerini kullanarak terapi yapabilir. Kurumlar, bu alanlarda eğitilmiş uygulayıcıların sertifikalarına sahip psikologlara sahiptir. Bunu yapmamak, kurumun kapanmasına neden olabilir. Mesleğimizi etik çerçevede yapmayı önemsememize rağmen, zaman zaman haberlerde veya sosyal ağlarda bazılarımız kendimizi tanımıyoruz. Teknoloji geliştikçe, terapötik hizmetler, web terapisi veya telefon terapisi hizmetleri de geliştirilir. Psikolojik danışma merkezleri, bu meslekte çalışan kişilere veya bu meslekte bulunan öğrencilere, eğer bir kurum olarak eğitilmişlerse, eğitim ve sertifika verebilirler.

Yetkinlik

PDR çalışanları hizmetlerini en üst düzeyde yetkinlikle sunmak için çaba gösterir. Yetkinlik alanlarının sınırlarını biliyorlar. Yalnızca eğitim düzeyleri ve kurumlar tarafından sağlanan hizmetleri sağlarlar ve belirli bir durumla ve çıkarları ve çıkarlarıyla karşı karşıya kaldıklarında mevcut olan bilimsel, profesyonel ve teknik kaynaklar ışığında en uygun kararları ve en uygun önlemleri almaya çalışırlar. PDR çalışanları; Bilimsel ve mesleki seviyelerini deneyimleri bakımından yükseltmeye, bilgilerini sürekli güncellemeye ve yaşamları boyunca ilk bilgi alanlarında çalışmaya çalışırlar. Bu amaçla gerekli olan her türlü bilimsel, profesyonel, teknik ve idari kaynakları kullanırlar.

Bütünlük

PDR çalışanları; Kişilerarası ilişkilerde, özellikle danışma sürecinde bilimsel ve profesyonel araştırmalar, dürüstlük, doğruluk, gerçekçilik önceliklerdir. Sahte ifadeler yapmazlar. Sunumda yanlış veya abartılı ifadeler kullanmazlar, eğitim, araştırma ve mesleki nitelikleri hakkında konuşurlar. Psikolojik danışman; kendi inançları, inançları, değer sistemleri ve ihtiyaçları; güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmaya çalışıyorum. Bunun mesleki faaliyetlerini nasıl etkileyebileceğini biliyorlar. Öz kelimesi ben'in özüdür, yani düşünce ve davranış ile kelime ve davranış aynıdır. Özellikle danışanları ile şeffaf ilişkiler kurmayı hedeflemektedir.

Hassasiyet ve Tolerans

PDR çalışanları; özellikle danışanları ile olan ilişkilerinde, duyarlı ve profesyonel ilişkilerinde kabul görüyorlar. İnsan ilişkilerini anlamanın her kapıyı açan anahtar olduğunu biliyorlar. Ancak, duyarlı olmanın yeterli olmadığını ve meslektaşların ve danışanların kişisel haklarına ve saygınlığına saygı duymanın önemli olduğunu fark ettiler. İnsanın dünyadaki en değerli varlık olduğunu biliyorlar. Kendi sorunlarını çözme yeteneklerine güveniyorlar ve içtenlikle kendi kararlarını alma özgürlüğüne inanıyorlar. Bazen idari veya yasal zorluklara yol açsalar bile, danışanların gizli bilgilerini korumak ve insanlara zararı önlemek veya en aza indirmek için mümkün olan her şeyi yaparlar.

Bireysel ve Kültürel Farklılıklara Duyarlılık

PDR çalışanları; toplumun çeşitli kesimlerinin ihtiyaç ve sorunlarını anlar ve araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikleri kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamaya çalışırlar. Ayrıca yaş, cinsiyet, din, dil, sosyo-ekonomik durum ve farklı gruplara üyelik gibi bireysel ve kültürel farklılıkların hizmetlerini olumsuz yönde etkilememesine dikkat çekmektedirler. Danışanlardan; kadın-erkek, kentli köylüler, zengin-fakir. Bir danışmandan tamamen farklı fikir ve ideolojilere, inançlara ve değerlere sahip olabilirler. Bu gibi durumlarda, danışmanlar ayrımcılık yapmadan hizmet etmeye çalışırlar. Bu konulara ayırımcılık yapanlar bilinçli olarak partilere katılmamakta, eleştirilmemektedir ve tartışmalara katılmamaktadır. Danışmanlar, kendisine hitap eden herkesi kabul eder ve onlara anlayışla hizmet eder.

Sosyal Sorumluluk

PDR; Bu temelde insanlar için bir hizmetler setidir. Bu bakımdan, bu alanda verilen hizmetlerin doğası gereği, danışmanların asli görevi ve sorumluluğu bir kişidir. Bir insanın yolunu bulmasına ve toplumun artan karmaşık koşullarında kendini fark etmesine yardım etmeye çalışıyorlar. Ancak, bir insan toplumdan izole edilemez. Çünkü insanlar ve toplum, aynı gerçeğin iki yüzü gibidir, birbirlerinden ayrılamazlar. Toplum insanlardan oluşur ve onların iyiliği için vardır. Bir insan yalnızca toplumda yaşayabilir ve kendilerini gerçekleştirebilir. Birine yardım etmek diğerine yansır. Bu bağlamda, NDR üyeleri topluma karşı bilimsel ve mesleki sorumluluklarının farkındadır ve çoğunluğun vatandaşlara hizmet etme haklarına saygı duymaktadır. Bilgilerini toplum aracılığıyla toplumun yararına medya aracılığıyla yayarlar. Sosyal felaketlere yol açan olayların psikolojik nedenlerini belirlemeye ve sonuçları en aza indirmeye çalışırlar. Danışmanlar, psikolojik hizmetlerin insani amaçlar için kullanılmasını önermemektedir. Aynı zamanda yasama organı ile işbirliği yapıyorlar ve topluma ve danışanlara yarar sağlayan sosyal politikaların ve yasaların geliştirilmesine katılıyorlar. Zamanlarının bir kısmını kişisel veya finansal çıkarlarına bakmaksızın profesyonel çalışmalara harcarlar.

Mesleki ve Bilimsel Sorumluluk

PDR çalışanları; etik davranış standartlarına uymalı, sorumluluk ve rollerini tam olarak anlamalı ve buna göre davranmalıdır. Hizmet ettikleri kişilerin çıkarları ve çıkarları ile ilgili kurumlarla işbirliği yaparlar ve onları bu alandaki diğer profesyonellere havale ederler. Danışmanlar aynı zamanda meslektaşlarının bilimsel ve mesleki etik kural ve standartlara uygun olarak çalışıp çalışmadığını da merak ediyorlar. Gerekirse uygunsuz davranışları önlemek için meslektaşları ile tartışmalara girerler. Mesleğini sürdüren, bu işlevleri takip eden ve bilimsel gelişmeleri takip eden profesyoneller, insanların kendilerini gerçekleştirmeleri için en uygun yolları bulabileceklerdir.