Ergen Danışmanlığı

Image Description
ergen-danismanligi

Kişinin çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş evresi olan ergenlik, hem kimliğini oluşturma sürecine giren kişi açısından hem de bu süreçte aile ve sosyal çevre ile kurulan ilişkiler açısından oldukça zorlayıcı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ergen danışmanlığı, bireyin kendini oluşturduğu bu geçiş sürecinde karşılaşılan problemler ya da üstesinden gelinemeyen durumlar karşısında destek sağlayan yapıdır. 

ergen-danismanligi-nedir  ergen-danismanligi-neden-gereklidir

Ergen Danışmanlığı Nedir?

Ergenlik, bireyin çocuk olmadığı ancak henüz yetişkin olarak da adlandırılmadığı süreçte kendini ortaya koyma ve kimliğini oluşturma aşamasıdır. Ergenlik sürecinde kendini ortaya koyma aşamasında birey, bilinen bütün doğruları süzgeçten geçirerek kendi doğrularının peşine düşmektedir. Bu bakımdan daha özgür ve çoğu noktada daha esnek olmayı arzulayan ergen, bir yandan değişen fizyolojik yapısı ve duygu durumuna adapte olmaya çalışmaktadır. Hem hormonal hem fizyolojik hem de psikolojik olarak değişen ve karmaşık ergen yapısı, dolayısıyla daha öfkeli ve asi olmaktadır. Bu noktada ergenlik sürecindeki yeni oluşturulan kimlik ile yerleşmiş yapıya sahip aile, çatışma yaşayabilmektedir. 

Ergen danışmanlığı, fizyolojik, psikolojik ve sosyal bakımdan bir geçiş süreci olan ergenlik döneminin, aile tarafından en doğru şekilde takibinin sağlanmasını, bireyin kendi kimliğinin inşasını da destekleyecek şekilde planlamaktadır. Ayrıca ergen danışmanlığı ile, ergenlik çağında yaşanabilecek depresyon, madde kullanımı ve antisosyal davranışlar gibi durumların önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

Ergen danışmanlığı ile, kendini ifade edebilen, pozitif, kendi doğrularını inşa edebilen, bu doğrularla ailesel ve sosyal açıdan sağlıklı iletişimler kurabilen bireyler oluşturulabilmektedir. Bu doğrultuda ergen bireylerle ve eşzamanlı ya da farklı zamanlarda olmak üzere aileler ile çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

Ergen danışmanlığı, kendi kimliğini oluşturmakta olan bireyin kendisiyle ve ailesiyle ilişkisinde bir denge unsuru olarak işlev görmektedir. 

Ergen Danışmanlığı Neden Gereklidir?

Ergenlik hem fizyolojik hem duygu durumu hem de sosyal ilişkiler açısından oldukça karmaşık ve dolayısıyla çatışmacı seyreden bir geçiş süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç içerisinde bireyin kendini anlaması oldukça zorlaşırken, bu durum aile ve sosyal ilişkilere de yansımaktadır. 

Ergen danışmanlığı, kendini tanımaya ve inşa etmeye çalışan kişiyi, birey olma sürecinde dengeleme ve destekleme amacını taşımaktadır. Ergenlik, bir kendini ifade etme arayışıdır. Bu arayışın en doğru şekilde yönlendirilmesi ve kişinin öncelikle kendi ile iletişiminin sağlanması açısından ergen danışmanlığına önemli görevler düşmektedir. 

Ailelerin bu zorlu geçiş sürecini anlayabilmeleri, sürecin daha sağlıklı şekilde işleyiş göstermesi açısından oldukça önemlidir. Ergen danışmanlığı, ailelerin süreci anlaması ve sürecin genel özelliklerini bilerek çocuklarına yaklaşımlarını şekillendirmeyi amaçlamaktadır.

ergen-danismanligina-hangi-durumlarda-basvurulabilir  ergen-psikologu-ne-yapar

Ergen Danışmanlığına Hangi Durumlarda Başvurulabilmektedir?

Ergen danışmanlığı ile geçiş süreci bir bütün olarak ele alınarak kişinin hem kendisiyle iletişimi hem de ailesi ve sosyal ilişkileri detaylı şekilde ele alınarak çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu bakımdan ergen danışmanlığından destek alınabilecek durumları şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Yaşanan bedensel değişikliklere adaptasyon sağlanması
 • Ergen kişide davranış problemleri gözlemlenmesi
 • Sınav kaygısı yaşanan süreç
 • Ergenlik döneminde değişkenlik gösteren duygusal tepkiler bulunması
 • Ergenlik döneminde neredeyse kaçınılmaz olarak karşımıza çıkan öfke ve saldırganlık davranışları
 • Ergenlikte aile desteğinin sağlanması
 • Kişinin arkadaşlık ilişkileri kurmakta zorlandığının gözlemlenmesi
 • Ergen ve aile arasında çatışmalar ya da iletişim problemleri yaşanması
 • Ergenlik döneminde madde kullanımına yönelme 
 • Ergen kişide öz güven problemleri oluşumu
 • Doğru arkadaş seçimi sağlanması amacıyla yönlendirme ve destek
 • Sosyal fobi ya da sosyal kaygıların ortaya çıkması
 • Ergenlik dönemi depresyonu
 • Ergenlik sürecinde kimlik oluşumuna gerekli desteğin sağlanması
 • Ergenlik döneminde gözlemlenen dikkat eksikliği
 • Ergen kişide ortaya çıkabilecek kaygı bozukluğu/ anksiyete hali
 • Ergenlik döneminde, çalma, suç işleme gibi durumların fark edilmesi
 • Sosyal anlamda dışlanma
 • Anti-sosyal davranışlar oluşması
 • Ergen kişide obsesif-takıntılı davranışlar ortaya çıkması