İlişki Danışmanlığı

Image Description
iliski-danismanligi

İlişki, aslında tam olarak tanımadığımız ve belki de hiçbir zaman tam olarak tanımayacağımız kişi ile çıkılan bir yolculuğa benzetilebilir. Aslında ilişki içerisindeki partnerlerin her biri, ilişki öncesi tanıdıkları kendileriyle yeniden tanışmakta ve bu süreçte ilişki içerisinde oldukları partnerlerini de tanımaktadır.

Her iki tarafın kendini tanıması üzerine kurulu ilişki, partnerlerin her birini geliştiren bir süreçtir. Her süreç gibi belli başlı dinamikleri bulunan bu süreç, bireyin ilişki içerisinde yeniden kendini oluşturması ve biz olmasıdır. Karmaşık bir yapıya sahip olan insan, kendini yeniden tanıma ve biz olma sürecinde tıkanmalar ya da sorunlar yaşayabilmektedir. Bu noktada ilişki danışmanlığı, destek ve denge unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  

iliski-danismanligi-nedir

iliski-danismanliginin-amaci-nedir

İlişki Danışmanlığı Nedir?

Her bir birey, birey olma sürecini kendi doğup büyüdüğü çevresel ve ilişkisel koşullarda gerçekleştirmektedir. Edip Cansever’in de dediği gibi; insan yaşadığı yere benzemektedir. Yaşadığımız, doğup büyüdüğümüz koşullar, bizi şekillendirmektedir. 

Yaşadığımız koşullar doğrultusunda kendimizi inşa etmekteyiz, ancak ilişki boyutuna gelindiği zaman, inşa edilen bütün unsurlar yeniden elden geçirilmektedir. İlişkinin iki temel unsurunu oluşturan partnerlerin her biri, belli bir noktaya kadar kendi dünyalarını temel alarak hareket etmektedir. Ancak ilişki ile, partnerler ortak dünyalarını inşa etme sürecine girmektedir. Dolaylı olarak bu süreç içerisinde çatışma, sorunlar, sorunların çözülememesi ve çıkmazda olma durumları yaşanabilmektedir. İlişki danışmanlığı, ilişki halinde inşa edilen ortaklıkların, partnerlerin her birinin öncelikle kendilerini tanıması temelinden hareket ederek biçimlendirilmesini amaçlamakta ve farklılıkların çatıştığı noktada bir denge unsuru oluşturmaktadır. 

İlişki danışmanlığı, çatışma halinde olan ve birbiri ile sağlıklı şekilde iletişim kuramayan partnerler arasında denge desteği sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir. İlişki danışmanlığında yürütülen süreç, alanında uzman danışmanlar ve psikologlar tarafından yürütülmektedir.

İlişkilerde Denge Desteği: İlişki Danışmanlığı

Her zaman mutlu evlilik olmadığı gibi, her zaman mutlu çiftler ve ilişkiler de yoktur. Aslında çatışma adı verilen durum, karşılıklı gelişme ve geliştirme temeline dayanmaktadır. Gelişmenin olabilmesi için çatışmanın sağlıklı şekilde işleyiş göstermesi gerekmektedir. Ancak evrendeki hiçbir şeyin tek düze işleyiş göstermemesi gibi, evlilik ve ilişkilerdeki mutluluk ya da çatışma unsurları da farklı boyutlarda yaşanabilmektedir. Çatışmanın ve mutluluğun denge noktasını ise, ilişki danışmanlığı oluşturmaktadır. 

İlişki danışmanlığı, ortaklaşma ve ortak benlik kurma sürecindeki ilişkilerde, tıkanma noktalarına gerekli profesyonel müdahalelerin gerçekleştirilmesiyle çözüm olanakları oluşturmaktadır. İlişki danışmanlığı, partnerlerin kendi benlikleri ve beklentileri arasında yaşanan çatışmada, nesnel ve profesyonel denge desteği sağlamaktadır. 

İlişki Danışmanlığının Kapsamı Nedir?

İlişki danışmanlığının kapsamı, bütün insan ilişkilerini kapsayacak kadar geniş nitelikte ele alınabilmektedir. İnsanlar arası herhangi bir ilişkiye, daha doyum verici ve sağlıklı bir nitelik kazandırılması amacıyla ilişki danışmanlığı desteği alınabilmektedir. 

İlişki danışmanlığı, kişiler arası ilişki danışmanlığı olarak tanımlanabilmekte ve bu doğrultuda gerekli denge ve çözüm desteği sağlanabilmektedir.  

iliski-danismanligina-hangi-durumlarda-basvurulur

iliski-danismanliginin-kapsami-nedir

İlişki Danışmanlığının Amacı Nedir?

İlişki danışmanlığının temel hedefi; öncelikle partnerlerin kendilerini ilişki boyutunda yeniden tanıması, dolayısıyla mevcut ilişkinin daha sağlıklı, karşılıklı güvene dayanan ve mutlu bir yapıya sahip olmasının sağlanmasıdır. 

Çatışma, aslında kişinin kendisiyle ilişkisinde dahi bulunan ya da bulunması gereken bir dinamiktir. Dolayısıyla ilişkilerde çatışma dinamiğinin olması kaçınılmazdır. Ancak ilişkilerde çatışma dinamiğinin ileri düzeye ulaşması ve problem halini alması destek gerektiren durumlar oluşturabilmektedir. İlişki danışmanlığı, problemlere sebep olan çatışma durumunun çözülmesi amacını taşımaktadır. Haklı ya da haksız aranmayan bir ortamda, aslında bütün yaşananlara ve kişinin çözümsüz kabul ettiği durumlara yeniden ancak farklı bir gözle bakılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

İlişki danışmanlığı, söz konusu olan sorunların çözülebilmesi amacıyla, hem bireylerin her birine yönelik çalışmalar yürütülmekte hem de çift olarak seanslar gerçekleştirilmektedir. Bu noktada önce partnerlerin her birinin ihtiyaçları belirlenmekte, ardından beklentiler ve amaçlar daha sağlıklı şekilde değerlendirilerek ortaya koyulmaktadır. 

İlişki Danışmanlığına Hangi Durumlarda Başvurulmaktadır?

İlişki danışmanlığı, partnerler arasındaki ilişkide iletişimin sağlıklı şekilde kurulamadığı noktada başvurulması gereken bir destektir. İlişkilerde iletişimin sağlıklı kurulamaması, çatışmanın ileri boyutlara ulaşmasını ve anlaşmazlıkların çözülemeyen problemlere dönüşmesini beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan ilişki danışmanlığına başvurulabilecek durumları şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • İlişkide iletişim problemleri yaşanması
  • Partnerler arasında duygusal kopukluk ve ilgisizlik
  • Çatışmanın öfke-kızgınlık-şiddet boyutlarına ulaşması
  • Çatışmaların tartışma şeklinde gerçekleşmesi
  • Ayrılma talebi
  • Partnerlerin karşılıklı kıskançlık ve güvensizlik hissiyle hareket etmesi
  • Evlilik hazırlığının ilişki dinamiklerine olumsuz etkileri
  • Partnerlerin kişisel sorunlarını ilişkiye yansıtması
  • Çiftlerden birinde psikolojik sorunlar bulunması
  • Aldatma ya da aldatılma durumları

İlişki danışmanı ne yapar?

İlişki danışmanı, birbirleri ile sağlıklı iletişim kurmakta zorlanan ve çatışma durumunda olan çiftler için ilişkilerindeki dengeyi sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren kişidir.

İlişki ve evlilik danışmanı ne yapar?

İlişki ve evlilik danışmanı, evli veya birlikte yaşayan çiftlerin veya ilişkilerinde sorunlar yaşayan sevgililerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için eğitimli ve sertifikalı bir profesyoneldir. Danışman, ilişki ve evlilik sorunları gibi konuları ele alır ve çiftlerin konuşma, dinleme, anlaşma ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

İlişki terapistine tek gidilir mi?

Evet, tek olarak ilişki terapisine gidilebilir. Terapi, bir kişinin ilişki sorunlarını çözmek isteyen herkes için uygundur. Terapi, tek bir kişinin ilişki deneyimlerini ele almasına, ilişkilerinde daha fazla anlam ve denge kazanmasına ve ilişki becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

İlişki terapisi ne kadar sürer?

İlişki terapisi süresi, her çift için farklılık gösterir. Terapi süresi, çiftin sorunlarının derinliği, ciddiyeti ve çözülmesine yönelik isteği gibi faktörlere bağlıdır. Bazı çiftler sadece birkaç seans gerekebilir, diğerleri ise daha uzun bir süre terapiye devam etmek zorunda kalabilir.

İlişki terapisine kimler gidebilir?

İlişki terapisine, ilişkilerinde sorunlar yaşayan ve çözmek isteyen herkes gidebilir. İlişki terapisi; evli çiftler, sevgili çiftler, aile üyeleri, arkadaşlar veya tek başına ilişki sorunları yaşayan herkes için uygundur.