Psikolojik Danışmanlık

Image Description
psikolojik-danismanlik

Medeniyet tarihi boyunca yaşanan savaş, doğal afet ya da kriz gibi önemli yıkımlar bireylerin psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır. Bununla birlikte günümüzde çok hızlı değişmekte olan yaşam gerçekliği bireylerin umutsuzluğa ve mutsuzluğa kapılmasına neden olmaktadır. Bireylerde birçok farklı etkenlerden dolayı psikolojik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bireyin kendi potansiyelinin farkında olamaması, ekonomik sorunlar ve toplum baskısı gibi nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar oluşabilmektedir.

Kişi, hafif düzeydeki psikolojik problemlerini kendi içinde veya çevresine danışarak atlatabilirken ciddi sorunlarda ise işin içinden çıkamayabilir. Bu nedenle psikolojik danışmanlık hizmetlerine başvurarak profesyonel bakış açısı ile sorunlar çözüme ulaştırılabilmektedir.

psikolojik-danismanlik-nedir

neden-psikolojik-danismanliga-basvurmalisiniz

  

Psikolojik problemlerin kaynağı, bilinçaltında yer almaktadır. Kişi, psikolojik sorunlar ile başa çıkamadığında yeme bozukluğu, cinsel isteksizlik ve sorumlulukları yerine getirmeme gibi birçok olumsuz durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada ise kişinin psikolojik sorunlarını yakın çevresi ile paylaşması yeterli gelmeyecektir. Kişinin, sorunlarıyla başa çıkamadığı noktada mutlaka psikolojik danışmanlığa başvurması gerekmektedir.

Psikolojik danışmanlık merkezleri genellikle; bireysel terapi, aile ve çift terapisi, aile danışmanlığı, ergen terapisi, cinsel işlev bozuklukları, kendine zarar verme ya da yeme bozuklukları gibi problemlerde çözüme ulaştıran tedavi ve terapi yöntemleri uygulamaktadır. Danışılacak psikoloğun mutlaka yaşanılan problemle ilgili çalışmalar gerçekleştirmiş ve uzmanlığının bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda psikolojik danışmanlık hizmetlerinde öncelikle güven duygusu sağlanmalı ve terapist ve danışan arasında iletişimin güçlü olması gerekmektedir.

Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Psikoloji, kişinin duygu ve düşüncelerini davranışlarına nasıl yansıttığı ile yakından ilişkili ve orantılıdır. Bu noktada özellikle içinde bulunduğumuz modern çağda toplum içerisinde yaşayan bireyler; davranışlarını kontrol etmekte, doğru ve mantıklı kararlar vermekte zorluk çekmektedir. Bunun sonucunda psikolojik danışmanlık kaçınılmaz olmaktadır. Her şeyden önce psikolojik danışmanlık sürecinin öğrenme ve anlama ile yakından ilişkili olduğu unutulmamalıdır.

Sosyal çevre içerisinde gelişen terapi süreçleri, danışan ve danışman arasında sürdürülmektedir. Psikoloji biliminde terapiler, yaşanılan problemi hemen kesin olarak çözmeye yönelik değil de bu sorunu çözme noktasında teknik ve yöntemlerin kullanılması üzerine kuruludur.

Neden Psikolojik Danışmanlığa Başvurmalısınız?

Modern çağ insanı günümüzde çok farklı durumlar ile baş başa kalmaktadır. Toplumsal yaşam koşullarının insan değerleri ve sorgulamaları ile zıtlaşması, nüfus artışı ile beraber çok daha emek ve uğraş gerekmesi, bireyin yaşam koşullarında stres faktörünün ve birtakım zorunluluklarının bulunması çeşitli psikolojik problemler yaşanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda karar mekanizmasının sağduyulu ve mantıklı şekilde çalışması, insanın kendini ve çevresindeki insanları daha iyi anlaması, iletişim kanallarının aktif ve sağlıklı bir şekilde korunması amacı ile psikolojik danışmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır.

Varoluşşal bakış açısında elbette ki bireylerin problemleri ile başa çıkma gücü ve yetisi bulunmaktadır. Ancak kişilerin, bu gücün farkında olması ve doğru zamanda doğru adımları atması bazı zamanlarda oldukça zor olabilmektedir. Psikolojik danışmanlık hizmeti işte tam da bu noktada insan hayatı içerisinde olması gereken bir konudur.

Aile ilişkilerinde, iş ve okul gibi sosyal çevrelerde ya da ikili özel ilişkilerde meydana gelen sorunların kaynağı, iletişime dahası kişinin psikolojisine bağlıdır. Bu nedenle farklı teknik ve yöntemler ile şemalandırmak, tablolaştırmak ve problemlerin kaynağına inmek için psikologlardan yardım alınması gerekebilmektedir.

Psikolojik Danışmanlık Süreci Nasıl İlerlemektedir?

Psikolojik destek almaya karar veren birey, öncelikle yaşadığı problemi en sağlıklı şekilde çözebilecek bir psikolog tercih etmelidir. Bu tercih süreci esnasında kişi, genellikle çevresindeki insanların tavsiyeleri ile psikologlara başvurmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki her problem her psikoloğun uzmanlık alanına girmemektedir. Bir nevi deneme yanılmaya dayanan seanslar sonrasında en güçlü iletişimi kurabileceğiniz bir uzman ile psikolojik danışmanlık sürecine devam edebilirsiniz.

Psikolojik Danışmanlığın Amacı Nedir?

Psikolojik danışmanlıkta danışanın problemlerini doğrudan çözmek amaçlanmamaktadır. Psikolojik danışmanlık, danışanın sorunlarını etkin bir şekilde çözmesine ve yeni çözüm yolları öğrenmesine katkıda bulunmaktadır. Kişinin hayatında meydana gelen her yeni sorun, yeni çözüm yolları öğrenme fırsatını beraberinde getirmektedir.

Yukarıda yazılanlar doğrultusunda psikolojik danışmanlığın amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Danışanların problemlerini etkin bir şekilde yönetebilmesini sağlamak
  • Danışanların kendilerini daha iyi tanımasını sağlamak
  • Danışanın hayat yolculuğunda kendine yardım etmesini sağlamak

psikolojik-danismanligin-amaci-nedir

psikolojik-danismanlik-sureci-nasil-ilerlemektedir

  

Psikolojik Danışmanın Terapi Sürecinde Sağlaması Gerekenler Nelerdir?

  • Olumsuz etkilerden olabildiğince uzak ve huzurlu bir ortam sağlamak
  • Danışan bireyin mahremiyetine saygı göstermek
  • Danışan kişinin fizyolojik ve biyolojik özelliklerine saygı göstermek
  • Yargılayıcı tavır ve davranışlardan kaçınmak
  • Danışan ve danışman arasındaki sınırı korumak

Psikolojik danışma sürecine başvuran bireyin bilmesi gereken birtakım noktalar da bulunmaktadır. Saygı ve etik kurallar bütünü olan bu noktaların yanı sıra oluşturulan seans programına danışman tarafından uyulması gerekmektedir.