Psikolog Nedir?

Image Description
psikolog-nedir

Psikologlar beden ve zihin üzerinde çalışan insanlardır. İnsanlar terapiyi düşündüklerinde, terapist genellikle akla gelir. Aslında, psikoloji denilen mesleğin sadece iletişim için değil aynı zamanda örgütsel davranış için de geniş bir araştırma yelpazesi vardır. Bir psikolog sadece bir terapist değildir. Kısaca psikologlar; teori ve çalışmaları problem ve psikolojik bozuklukları çözmek için kullanan ve aynı zamanda çeşitli kurumlarda psikolojik araştırmalar yapan bir kişilerdir.

Gerçek insanların sorunlarını çözmek için ilkelerini ve psikolojik araştırmalarını kullanırlar. Havacılık psikologları, mühendislik psikologları, endüstriyel psikologlar buna örnektir.

  

psikolog-ne-icin-gidilir

psikolog-nedir-neye-bakar

Psikolog Nedir ve Neler Çalışır?

Psikologların çalışabileceği birçok alan vardır. Özellikle polikliniklerde ve kamu kurumlarında, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, şirketlerde, okullarda çalışabilirler.

Psikologlar genellikle psikolojik ihtiyaç ve sorunları belirler ve bunlar için çözümler bulur. Araştırma yapmak insanların mesleki adaptasyon becerilerini ve kişilerarası becerilerini geliştirmelerine izin verir. İnsanların problemleriyle ilgili farkındalıklarını artırmaya çalışırlar. Önemli olan nokta, psikologların terapiyi uygulayabilmek için klinik psikolojide uzmanlaşmaları gerektiğidir.

Psikolog Olmak için Hangi Eğitim Gereklidir?

Psikoloji eğitimi ve psikologların mesleki ihtiyaçları, psikolojinin her alanında değişiklik gösterir. Pek çok farklı psikoloji alanı olduğu için, her psikolog çalışmak istediği alanla ilgili eğitimlere katılmak zorundadır. Klinik psikolog olmak için, klinik psikoloji alanında yüksek lisans derecesi gereklidir. Temelde psikoloji lisansı alınmadan elbette bu unvan kullanılamaz.

Bugün psikologların geniş bir araştırma alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bazı psikologlar kliniklerde, hastanelerde, özel kurumlarda ve psikiyatri merkezlerinde çalışırken, diğerleri akademik alanda araştırma ve araştırma yapmaktadır.

Araştırma Psikologları

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde deneyler ve araştırmalar yaparlar. Araştırma psikologları genellikle üniversitelerde, kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışırlar. Bu psikologlar genellikle araştırmalarını bilinç, nöroloji, kişilik, gelişim ve sosyal davranış üzerine odaklarlar.

Ruh Sağlığı Psikologları

Genellikle, belirgin psikopatolojik hastalıkları olan veya hayattaki sorunları olan insanlarla çalışırlar. Bu psikologlar sıklıkla hastanelerde, psikolojik kliniklerde, okullarda, kamu kurumlarında veya özel kurumlarda çalışabilir. Ayrıca klinik psikologları, psikolojik danışmanları ve okul danışmanlarını içerebilir.

Psikolog ve Psikiyatr Arasındaki Fark Nedir?

Psikologlar 4 yıllık bir üniversite diploması alırlar ve üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olurlar. Psikiyatristler tıp fakültelerinden doktor olarak mezun olurlar ve daha sonra psikiyatride uzmanlaşırlar.

Psikiyatristler ilaçla fizyolojik ve biyolojik, duygusal ve davranışsal sorunlardan kaynaklanan şikayetleri tedavi etmeye çalışırlar.

Psikologlar duygusal ve davranışsal sorunlardan kaynaklanan zorlukların ve zorlukların nedenlerini araştırmak, psikolojik sağlık ile bir kişi sağlar. Düşünme sistemini analiz ederek kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar.  

psikologlar-sorunlari-nasil-cozer

psikolog-olmak-icin-hangi-egitim-gereklidir

Psikologların Çalışma Alanları Nelerdir?

Çalışma psikologlarının ilk alanı beyin ve davranış, diğeri ise çevre ve davranış arasındaki ilişkidir. Psikologlar, onlar tarafından geliştirilen teorileri kontrol eder ve araştırırlar ve uygulama alanında çalışanlar için araştırma sonucunda ortaya çıkan yeni bilgileri sunarlar. Ayrıca bireylerin ve toplulukların değişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yaklaşımlar geliştiriyorlar. Psikoloji geniş bir alanı kapsamaktadır. Psikologlar, toplumdaki kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti verir, temel ve uygulamalı alanlarda araştırma yapar, okullarda psikolojik eğitim sağlar, çeşitli testlerle zeka ve kişiliği ölçer ve bilişsel işlev ve davranışları değerlendirerek bu konularda yardımcı olur. İnsanların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini araştırır ve bu ilişkileri geliştirmeye çalışırlar.

Psikologlar bağımsız olarak çalışabilir ve avukatlar, doktorlar, bilgisayar uzmanları, polis, milletvekilleri, mühendisler ve askerler gibi profesyonellerle iş birliği yapabilir ve toplumun tüm kesimlerine katkıda bulunabilir. Bu nedenle, psikologlar hayatın birçok yerinde görülebilir. Avukatların mahkeme kararları almasına, yöneticilerin ve atletlerin üretkenliği artırmasına ve stresin üstesinden gelmelerine yardımcı olmalarına yardımcı olurlar. Büyük kazalardan sonra, sakinlerin şok sürecine yardımcı olabilir. 

Psikologlar Sorunları Nasıl Çözer?

Psikologlar; bilgi toplayarak, analiz ederek, önleyerek ve bilimsel yöntemlerle müdahale stratejileri geliştirerek toplumdaki sorunları çözmeye çalışıyorlar. Toplumdaki yaşlı insan sayısındaki hızlı artış nedeniyle, bu gruplarla hayatı daha kolay hale getirmeye çalışıyor. Çalışan kadınların sayısının artması nedeniyle işveren ve ailenin ihtiyaçlarını dengelemeye çalışıyorlar. Psikologlar, bu büyüleyici mesleği uygulamaktan hoşlanan insanlardır. Sonuçta, insanlara yardım etmekten mutluluk duyarlar. İnsanların günlük yaşamın iniş ve çıkışlarıyla baş etmelerine yardımcı olurlar. İnsanlar psikologlardan yardım almakta tereddüt etmemelidir. Daha basit ve daha profesyonel bir problem çözme toplumun daha da gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Psikolog ve psikiyatrist arasındaki fark nedir?

Psikolog ve psikiyatrist arasındaki en önemli fark, eğitim ve yetki alanlarıdır. Psikologlar; davranış, duygu ve zihinsel fonksiyonlar hakkında eğitim almış ve terapi, araştırma ve danışmanlık gibi alanlarda uzmanlaşmış insanlarıdır. Psikiyatristler ise tıbbi eğitim almış ve ilaç tedavisi gibi fiziksel tedaviler de sunabilecek olan tıp doktorlarıdır. Ayrıca, psikiyatristler, zihinsel ve davranış bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisi ile uğraşırlar.

Psikolog hangi hastalara bakıyor?

Psikologların psikolojik sorunlar arasında depresyon, anksiyete, stres, öfke yönetimi, duygusal açmazlar, ilişki sorunları, kaygı bozuklukları, öz-değer problemleri, travma ve stresli olaylar sonrası durumlar bulunabilir.

Psikolog ne gibi sorular sorar?

Terapiyi gerçekleştiren psikolog; danışan kişinin geçmiş hayatına dair konuları, güçlü hissettiği taraflarını, kendini geliştirmek istediği yönlerini, sosyal yaşantısını ve buna benzer konular hakkında sorular sormaktadır. Bu sorular sayesinde danışan hakkında daha çok bilgi elde edilir ve en doğru terapi süreci gerçekleştirilmiş olunur.