Altı Yaşında Bir Çocuğun Anal Dünyası

Image Description
Altı Yaşında Bir Çocuğun Anal Dünyası

Freud, bireylerde kişilik gelişimini 5 ayrı psikoseksüel gelişim dönemine ayırmıştır. Bunlar; oral dönem, anal dönem, fallik dönem, latent dönem ve genital dönemden oluşmaktadır. Kişiler, 2-4 yaş arasında Freud'un anal dönem olarak adlandırdığı dönemin sürecinden geçmektedirler. Oral dönemi izleyen bu dönemde libido odağı anüstedir ve tuvalet kontrolü ile eğitimi oldukça önem taşımaktadır. 

Hastanın Geçmişi ve Klinik Zemini

Donald ebeveynlerinin tek çocuğu, ancak kendisinden yaşça büyük üvey kardeşleri var; Bunlar babasının önceki evliliğinden olan çocukları, daima sürekli babanın nezaretinde olmuşlar. Donald'ın ailesinin büro geçmişi var ve her iki ebeveyn de ciddi karakter sorunlarına sahip. Anne Donald analize başladığı tarihten beri terapi görüyor, ancak baba terapiyi reddediyor. Anne daima öfkeli, hem kendine hem başkalarına karşı eleştirel yaklaşıyor. Baba duygusal bağlamda ilgisiz ve baba olmanın anlamı konusunda bocalamış görünüyor, kendisinin Donald için önemli olduğu gerçeğine şaşırıyor. Donald ın ebeveynleri birlikte yaşamalarına karşın,evlilikleri öfke ve dargınlıklarla yıpranmış,duygu ve güç bağlamında asimetrik bir yapı almış. Babası, annesinin reddettiği bir aşkı tazeleme özlemi içerisinde.

Donald'ın ebeveynlerin edindiği gerilim,travma ve faydasız örnek modellere ek olarak,diğer iki patojenik faktörde göz önüne alınmalıdır: öncelikle, Donald önemli bağlılık figürleri olan dadılarının sürekli değişmesi ve işten çıkmaları durumuyla karşılaşmıştır.Her iki ebeveyn de çalışmaktadır,anne Donald üç aylıkken işe dönmüştür,bu nedenle Donald a daha çok bu dadılar ilgi göstermişlerdir.Donald tedaviye başladığında dış faktörlerden dolayı birkaç dadı işe girip çıkmıştı.İkincisi,Donald açıkça penisine zarar gelme ihtimali ile boğuşmaktaydı,çünkü Donald ın doğumundan önce garip bir kaza sonucu üvey kardeşinin bacakları ve penisi yanmıştı.Ürkütücü derecede zayıf bir muhakeme ile,babası Donald ı bu hasarı görmek için üvey kardeşiyle birlikte işemek gibi bir çok ‘doğal fırsatı’ olduğuna ikna ederek onun potansiyel endişesini azaltmayı denemiş.(babanın da belirgin bir hadım edilme korkusu ile uğraştığı düşünülebilir)Bunun dışında herhangi bir aşırı uyarım veya cinsel anlamda ayartıcı bir davranışa yönelik bir kanıt görülmüyor.

Donald okul öncesi eğiticilerinin ısrarı üzerine 5 yaşında tedaviye başladı.Diğer çocuklara karşı saldırgandı,hiç çekinmeden onları itip dürtüyor,öğretmenlerine de karşılık veriyordu.Ebeveynleri ayrıca sevimli bir çocukken giderek alaycı ve söz dinlemez bir hale büründüğünü belirttiler.Okul tarafından yapılan testler çocuğun üstün zekalı olduğunu gösteriyordu.

Donald ın(6 yaşında) psikanalizinden elde edilen klinik malzeme,içerik olarak açıkça anal özelliğe sahip olmanın yanı sıra,biçimsel farksızlaşma ve değiştirilebilirlik nitelikleri ile tanımlanan bir anal ruh dünyasının oluşumunu ortaya koymaktadır.Bu nitelikler anal deneyim ve anal dönem süresince gerçekleşen bilşsel olgunlaşma düzeyiyle ilşkilidir.Bu vaka eskiden yetişkinlerde tespit edilen sapkın özelliklerin daha erken bir gelişim düzeyinde de ortaya çıkabileceğini göstermektedir.Özellikle yetişkin sapıkların ve Marquis de Sade ın fantezileri ile benzerlikler görülmüştür.Bu yetişkinlerin incelenmeleri sonucunda tahmin edilen psikodinamik geçmişleri bu çocukta doğum sürecinde tespit edilmiştir.Yetişkin sapıklar gibi,bu çocukta cinsel ve kuşaksal farklılıkların kabulüne karşı bir savunma olarak kendi anal dünyasını yaratmıştır.

Analiz başlar başlamaz,Donald bana yoğun bir bağlılık oluşturdu,ancak bu bağlılığı ve seanslar bittiğinde duyduğu mutsuzluğu kabullenmeyi reddetti.Gerçekte kabul ettiği tek duygu öfkeydi-bu duyguyu da gururla kabul ediyordu.Her zaman seanslara erken geliyor ve hevesli bir şekilde oynuyordu,ancak verdiği talimatları eksiksiz olarak yerine getirmediğimde ve seansları bitirdiğimde öfkeleniyordu.Sürekli benden nefret ettiğini ve aptal olduğumu söylüyor,bazen de vuruyor,tekmeliyor ve bir şeyler fırlatıyordu,bu durumda fiziksel olarak onu zapt etmek zorunda kalıyordum.Bu davranışının ayrılıktan veya bana kıyasla kendi güç ve kontrolünün olmayışından kaynaklanan bir üzüntü olduğu yorumuna(şanslıysam) sessizlikle ve artan bir küçümseme hali veya kötü muamele ile karşılık veriyordu.

Oyunumuzun içeriği genellikle benim karakterlerimin onun her gün değişen sınırsız güçlere sahip karakterleri tarafından ezildiği bir savaştı.Ona ait karakterler özel karate yeteneklerineden alevli nefes,uçma tekniği,dev canavarlar gibi sihirli güçlere kadar türlü marifetlerle donatılmışlardı.Oyunda benim karakterlerimin zayıflıklarından ve kontrolsüzlüklerinden yakınmaları ve onun karakterlerinin hayranlık uyandıran özelliklerine gıpta ile bakmaları,Donald ın çok geveze olduğunu söyleyerek beni payladığı zamanlarda bile genelikle kendisi tarafından hoşgörü ile karşılanıyordu.Bu kontrol çabası içindeki davranışı,sınırsız güçlere sahip olduğu oyunları,yorumlayıcı çabalarıma öfkeli yaklaşımı,savunmasız duyguları veya herhangi bir problemi kabullenmeyi reddedişi içerisinde,Donald Beren(1992) tarafından tanımlanan narsist çocuklara benzerlik göstermekteydi.Donald ın seanslar boyunca endişe ve öfkesi giderek azaldı.Onu zapt etmek nadiren gerekli hele geldi ve oyunun içeriği öyle değişti ki,savaş devam etse dahi,karakterler daha az üstün güclere sahip olmaya başladılar,ve Donald ile ben sık sık her iki tarafı işbirliği içerisinde idare etemeye başladık.Benle olan ilşikisine gönderme yapmaya veya öfke dışında herhangi bir duyguyu kabullenmeye olan isteksizliği biraz azalmasına karşın devam etti.Bu bizi başta tanımlanan materyale ulaştırmaktadır.

Şimdi Donald'ın Psikanalitik Sürecinden Bahsetmeye Başlayalım

Donald psikanalizinin ikinci yılı boyunca aşağıda anlatılan ilginç oyunu sunmuştur.Bu oyunu çocuğun ruhsal dengesinin merkezindeki sapkın anal bir dünyanın oluşumunu ortaya koyması açısından analiz edeceğim.Çocuk anal ruh dünyasını ancak tedavi amaçlı bir tür rol oynayarak değiştirmeye başlamıştır.Bu vaka eskiden yetişkinlerde tespit edilen sapkın özelliklerin daha erken bir gelişim düzeyinde de ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

Birinci Seans

Donald bir oyun kutusu getiryor ve beş dakika beklemek zorunda olduğunu söylüor (erken gelmiş),kutuyu yere fırlatıyor ve kapağı sertçe bacağıma vuruyor:bana vurmayı ve’Daha ne kadar beklemek zorundayım!’ deyip durmayı bırakmasını söylüyorum.Bana kısaca küfür ediyor,sonra oyuna geçiyor ve edepsizce hile yapıp duruyor.Oyunun bitmesine on dakika kala,saate baktığımı fark ediyor ve ‘Hayır,bunu yapamazsın!’ diyerek saati ters çeviryor,sonra kol saatime yöneliyor.Onu çıkarmasına izin veriyorum(Bu müdahale seçeneğini daha sonra ‘Tedavi Amaçlı Fayda’bölümünde açıklayacağım).Donald a saate bakmama izin vermezse seansı bitremeyeceğimi söylüyorum;Donald da amacının zaten bu olduğunu söylüyor.Bir süre sonra,zamanı tahmin etmek zorunda olduğumu söylüyorum;Donald saati cebine saklıyor ama ucundan görebiliyorum,ona sürenin dolduğunu söylüyorum;benle güreşmeye başlıyor ve onu bekleme odasuına nerdeyse taşıyarak götürmek zorunda kalıyorum.Donald kol satini bacağımın birkaç santim yukarısından düşürerek geri veriyor.

İkinci Seans (iki seans sonra)

Donald aynı oyunu getiryor,yere koyuyor ve koltuğa zıplıyor,kollarını yayıyor.’Bu bir donald çöküşü!’ diyorum,evet diyor ve bir milyon parçaya bölündüğünü söylüyor.Parçaları bir araya getirmemeizin iyi olacağını söylüyorum,ve ellerimi üzerinde hızlıca hareket ettirerek oynuyorum.Donald küçük bir gülümsemeyle bana bağırıyor’Ah hayır,burnumun yerine penisimi koydun,burnumu da penisimin olması gereken yere koydun’.Tekrar deniyorum,ama ağzını ters koyduğumu söylüyor,bende ağzını göbeğine,gözlerini de meme uçlarının olduğu yere koyuyorum.Doğru yerleri bulana kadar tüm çabam birkaç kez karmakarışık vücut parçaları ile sonuçlanıyor.Seansın geri kalanında beklenmedik derecede uslu bir şekilde benimle karton oyununu oynuyor.Bitirme valtimizin geldiğini söylediğimde,Donald beni kucaklıyor ve bir milyon parçaya bölündüğümü söylüyor.O zaman bitiremeyecğimizi söylüyorum kendisine.

Üçüncü Seans (Bir Sonraki Seans Haftasonu Sonrası)

Donald bana kayıp bir dişini gösteriyor ve sonra da oyuncak askerlerini çıkarıyor.Taraflardan biri fena halde yeniliyor,bende liderin ağzından yeni bir şeyler denmeleri gerktiğini söylüyorum-Donald araya giryor ve ‘Pantolonlarına işesinler!’ diyor.Askerleri erkekler ve kızlar diye ikiye ayırıyor.Erkek çocuklardan biri bir kzı işerken seyretmek istiyor,ve ona kendisinin penisi olduğu için ne kadar uzağa işyebeileceğini gösteriyor.Daha sonra kıza bacaklarının arasında ne olduğunu soruyor,ve Donald fikir yürtmeyi reddettiği için ben kzın bir vulvası ve bir vajhinası olduğunu söylüyorum.Erkek çocuk ayrıca kızın göğüslerini de görmek istiyor.Küçük bir işeme yarışından sonra,birbirlerinin üzerine samimi bir biçimde osuruyor ve kaka yapıyorlar,hatta birbirlerinin kıçlarına osuruyorlar.Kızın uzun bir vulvası var,ama çocuğun penisi çok daha uzun.

Erkekler ve kızlar arasında kaka yapma,osurma,kusma ve işeme atışması ile bir savaş başlıyor.Kızlardan biri esir düşüyor ve vurulan yerlerinin acısyla özel bölgelerini göstermek zorunda kalıyor.Kızlar bacaklarının arasındaki şeyi göstermeye karar veriyorlar,çünkü bu bazen erkekleri korkutuyor;Donald erkeelri hızla kızların üzerine işetiyor böylece hiçbir şey göremiyorlar.Bir erkek çocuk esirin göğüslerini kendisine istiyor,sonra erkekler saldırgan kızların göğüslerini yakıyorlar;hem şimdi aynı durumda olduklarını ve kötü hissetmelri gerkemdiğini söylüyorum.Erkelr kzıları bir bok yığını altına gömüp üstün işeme yeteneklerini

Kullanarak üzerlerindeki boku temizliyor ve onları kurtarıyorlar.Bir kızın bacakları arasında ne olduğunu bilmeyen iki oğlan esiri oarada inceliyor,inceledikleri şey kılsız bir genç kız değil ise baktıkları yerde göğüsler veya büyük ve kıllı bir şey görmeyi bekliyorlar.Erkekler bütün kızların vajinalarını silahla vuryorlar,sonra Donald endişeyle onlara kötü bir şey yaptıklarını söyletiyor,çünkü kızlar işeyemiyorlar.Sonra erkeklerin kaçtığını karar veriyor.Bir çocuk esirin vajinasına silah saplıyor ve beş saat sonra oparad bırakıyor,bir yandan da gergin bir şekilde esirin bundan zevk alıp almadığını merak ediyor.Eğer bir bebeği varsa göğüsleri ile işeyebiliyor.İki erkek çocuk kızların göğüslerinden süt içiyor,sonra da istedikleri zaman yine içebilmeleri ,için göğüsleri çekip koparııyorlar;ben bu sayede hiçbir zaman aç veya yalnız hissetmeyeceklerini söylüyorum.Donald daha sonra erlkekleri başarılı bir şekilde savaştırıyorlar.Tarflar yine değişiyor,bu taraflardan her ikisinde de diğerlerinin üzerine kaka yapabilen uzun kıçlı biri bulunuyor;bu ikisi birbirlerinin kıçlarının içine kaka yapıp duryorlar.Artık durma zamanı geldiğini söylediğimde taraflar arasında her tür dışkılamam ve salgı ile kaotik bir saldırı oluyor.

Dördüncü Seans (Ertesi Günü)

Donald hevesli bir şekilde ‘Tamam,yine özel bölgelere bakma oyunu’ diyor.Kızxlar banyoyu kullanıyor,erkekler de onlerı gözetlemeye geliyor.Osuruk ve kakaları koklamaktan hoşlanıyorlar,genital bölgelerle değilde açıkça büyük kıçlarla ilgileniyorlar.Bir erkek kendisini kızlara gösteriyor,ancak ruj sürüp arkaya doğru penisni yapıştırdıktan sonra yanlarına gidyor,böylece onu kız zannediyorlar.Göğüslerini karşılaştırıyorlar,erkek çocuk kızların göğüslerinden etkilense de onun da büyük göğüsleri var.Birbirlerinin osuruğunu

Çişini,kakasını ve kusmuğunu yiyerek,ne kadar lezzetli olduğu ile ilgili yorum yapıyor,tadının tıpkı bal ve çiçekler gibi olduğunu söylüyorlar.Erkek özellikle kızın osuruğunu koklamak için burnunu kzın anüsüne dayamaktan hoşlanıyor.Donald ın yüzünde hülyalı bir ifade var,pensini kavrayıp sıvazlıyor.Kızın çocuğunu erkek ve kadınların aşıkken ne yaptığını sorduruyorum.Erkek ve kadında bribirlerinin kıç ve anüslerinden çıkan parçaları ısırmaya başlayarak,bundan karşılıklı olarak zevk alıyorlar.Birbirlerinin özel bölgelerini ısrdıklarını söylküyorum.Donald çocuğu erkek olduğunu itiraf ettiriyor;’Bunda ne varki?’ diyor.Kıza bunda herhangi bir sorun olmadığını,erkekelri sevdiğini söyletiriyorum.Donald kıza erkek çocuğun pensini ısırtıyor,daha sonra çocuğu endişeli bir şekilde kzın ağzına işetiyor.

Bu sahne iki ayrı çiftle iki defa daha tekrarlanıyor.Donald oyuncaklara ‘onlara erkek ve kadınların aşıkken ne yaptığını göstereceğiz!’ dedirtiyor.Erkek çocuk,penisi ısırdıktan sonra en çok kızın anüsüne burnunu dayamaktan hoşlandığını söylüyor;Bunun penisini ısrtmaktan daha iyi olduğunu çünkü tek bir penise karşılık sınırsız osuruk olduğunu söylüyorum.

Osuruk Kurallar

Sonraki birkaç seans seans oldukça benzerdi.Daha sonra Donald savaş ve karton oyunlarına geri döndü,ancak haftalarca osurma konusu ile meşgul oldu:aniden ‘Osuruk’ diyordu(bu bir emir değil,bir osurma ifadesi idi.) veya beni osurmakla suçluyordu.Bu en çok hile yaptığı zamnlarda oluyordu,ben de her hile yaptığında osuruk kurallarıyla oynadığını söylemeye başladım.Donald bu fikirle oldukça ilgilendi ve osuruk kurallarıyla yetişkin kuralları arasındaki farkı kolayca anladı.Osuruk kuralları kavramının içerisine seansların sonundaki kötü davranışlarını da dahil ettim,Donald bunları da kolaylıkla kavradı.Osuruk kuralları hakkında ne düşündüğümle oldukça ilgilenmeye başladı ve beni bu kurallarla oynamaya teşvik etti.Ayrıca büyük kalçalarımdan bahsetti ve seanslar da veya seans dışında osurduğumu kabul etmem için beni zorladı.Böylece Donald ın kendisine özenmemi dilediğinden ve osuruk kurallarının bazen,yetişkin kurallarının ise diğer zamanlarda çok daha eğlenceli bahsetmeye başladık.Osuruk kurallarının en çok yetişkinler dünyasında işleri yolunda gitmediğinde,örneğin bir oyunu kaybetmek üzere olduğunda veya bir hata yaptığında eğlenceli olduğunu belirledik.Bir dahaki sefer dama oyununda hata yaptığında,soğuk bir şekilde kendini veya beni paylamak yahut oyunu bırakmak yerine bir ayağı üzerinde durup gülerek kendissinin bir ‘osuruklu tavuk bacak bok brun’ olduğunu söyledi.

Buradan Donald ın benle daha dostça bir dialog kurmasını,birbirimize daha çok benzemek istediğimizden bahsetmemizi,zaman zaman mutsuz olduğunu kabul etmesini ve yetişkinler dünyası karşısında bir çocuk olmanın anlamını sorgulamaya başlamasını sağlayan bir dil geliştirdik.

Beşinci seans (yaklaşık üç ay sonra, yaz tatilinden önceki seans)

Donald a tatilimi hatırlatmakla başlıyorum,o da alkışlıyor.Seansın çoğu askerler arsında bir savaşla geçiyor.Sonlara doğru,askerlerden bazıları kek yemek istiyor,fakat komutanları onlara kek yerine bok ve çiş veriyor.Askerler büyük bir ilgiyle ishal miktarlarını karşılaştırıyor ve sonra ishal ve çişi kurşun olarak kullanıyorlar.Silah olarak kullandıkları penislerinin boylarını karşılaştırmaya başlıyorlar;en iyi savaşçıların penisleri odanın öbür ucuna uzanıyor.Donald gözünü bana dikip ‘Bizim de bu kadar büyük penislerimiz olsa harika olmaz mıydı?Herkesle savaşabilirdik!’ diyor.İlk kez ayrılma anında bana bağlılık hissini kabulleniyor.

Altıncı seans (tatilin sona ermesinden bir ay sonra)

Futbol oynuyoruz,Donald oyunu yöneten direktörden oyuncuya kompülsif bir şekilde küfürlü ifadeler geliştiriyor,örneğin,’Diğer takım onların gözüne işedi ve ağızlarına osurdu ve burun deliklerinden boklar gelmeye başladı ve göz kürelerini arkaya taktılar.’ Gibi.Bu talimatları bazen Donald veriyor,bazen de ısrarla benim verdiğimi söylüyor;kabul ediyorum,ancak gerçek küfür kullanımlarında sınırları belirliyorum(BU müdehele seçeneğini aşağıda ‘Tedavi Amaçlı Fayda’ bölümünde açıklayacağım).Bir süre sonra Donald rüyaları kontrol etmenin önemli olup olmadığını merak ediyor,sonra da oturup bana anlamak istediği dört rüyasını anlatıyor.Bu rüyalarda görmek istemediği korkunç duygular olduğunu anlıyor.Dördüncü rüyayı tartışıyoruz-rüya eski dadılarından birisiule birlikte,dadı yerleri yıkıyor,Donald da sabunlu suyun bir kısmını yiyor-burada söyleyemediği bir şey olduğunu düşünüyor,ancak bu bir şey ifade etmiyor çünkü gerçek hayatta annesine her kızdığında ona kolayca bağırıp küfür edebiliyor.Ben de asıl güzel şeyleri dile getirmenin zor olduğunu söylüyorum.Donald hemen askercilik oynamaya başlıyor,ancak konuyu değiştirdiğini söylediğimde oturup ciddi bir şekilde güzel şeyler söylemenin öfkeli sözler etmekten çok daha zor olduğunu kabul ediyor.

Klinik malzemeyi anlayabilmek için daha dikkatle inceleyelim:birinci seansta,Donald zamanı bilinmz hale gtirmeye çalışmaktadır.Bu oldukça sıradan bir malzeme olmakla birlikte,aşağıda açıklayacağım gerekçelerden ötürü çok daha şaşırtıcı içeriğe sahip bir parça olduğunu düşündüğüm için bunu bir kenara not etmeyi gerekli buluyorum.

İkinci seansta Donald ın vücut parçaları bölünüyor ve düzgün bir şekilde bir araya getirilmeleri zor oluyor. Cinsel parçaların karışması önemli olmakla birlikte cinsellik içermeyen parçalar yeniden düzenlenebilir hale geliyor.Tıpkı gerçek Donald a ulaşmadan önce Donald ın birkaç alternatif şeklini üretmişiz gibi oluyor.

Üçüncü seansta,Donald bana gerçekten kopabilir bir vücut parçasını,düşen dişini gösteriyor.Daha sonra çok kötü bir şekilde yenilen takım pantolonlarına işemek gibi çocukça bir davranışa çekiliyor.Sonrasında erkekler ve kızlar birbirlerinin cinsel organlarındaki farklılıkları araştırıyorlar.Daha sonra da dışkılı bir oyunu dostça oynmaya koyuluyorlar,oyunda önce farklılıklarını gösteren bir şekilde oynarken-işeme yarışı-sonradan birbirlerinin kıçlarına aynı şekilde osururken benzerliklerini vurgulamaya başlıyorlar.Htta kıza uzun bir vulva verilerek genital farklılık azaltılıyor.Arkasından benzer bir malzeme geliyor,ancak bu kez daha güçlü ve agresşif görev söz konusu,böylece dışkılar silah olarak kullanılıyor ve kızlar vurulmanın acısıyla özel yerlerini göstermek zorunda kalıyor.Erkekler cinsel farklılıkları ortadan kaldırmak,göğüsleri yakmak,vajinaları vurmak veya yanlarında saklayabilmeleri için göğüsleri koparmak gibi kararsız davranışlar sergiliyorlar.Annelrin göğüsleri ile işeyebilmeleri örneğinde annelik fizyolojisi bebeklik fizyolojisi ile eşleştiriliyor.Ayrılmamız oyunu dışkı ve salgılardan oluşan daha büyük bir kaosa sevk ediyor.

Donald dördüncü seansı aynı özel yerlere bakma oyununu oynayacağızımızı söyleyerek başlatıyor.Bu oyunun büyük bir kısmında ,belirtildiği üzere (‘Onlara erkek ve kadınların aşıkken ne yaptığını göreceğiz!’) ve Donald ın yüzündeki ifadeyle ve penisini kavramasıyla açıkça görülen erotik uyarılmasından da nlaşılacağı gibi,duygusal bir sevişme niteliği söz konusudur.İlkin,ilgi erkeklerin ve kızların paylaştıkları bu özel bölgelere –kıçlar ve içlerinden çıkanlara –yönelik olmasına karşın,cinsl anlamda farklı olan özel bölgeler ruj süren ve genital bölgelerini arkalarına yapıştıran erkekler tarafından gizlenmekte,veya büyük göğüslere sahip erkekler tarafından inkar edilmektedir.Birbirlerinin kıçlarından çıkan parçaları acı ve tiksinti duymadan yahut hiçbir yaralanma belirtisi olmaksızın yemektedirler.Erkeklerin penisleri fark edildiğinde endişe artmıştır;erkekler bu organa sahip oldukları için sevilmeyeceklerinden korkmaktadırlar ve penis ısırıldığında endişelenirler.Erkek çocuklardan biri en sevdiği şeyin bir kızın anüsüne burnunu dayamak olduğunu söyler bu da penis gerektirmeyen bir etkileşimdir.

Marquis de Sade ın ve sapkın özelliklere sahip yetişkin hastaların fantezileriyle benzerlik gösteren Donald ın hayal dünyası,Bach-Schwartz(1972) ve Chassequet-Smirgel(1978-1981) tarafından anal bir dünyanın dışavurumu olarak açıklanmaktadır.Donald ın fantezilerinin doğrudan ve açık içeriğinde anallik açıkça görülmektedir;kapsamlı değiştirilebilirlik temasının da biçimsel bağlamda anal olarak anlaşılması gerektiğini düşünüyorum.Bununla,bu tür kapsamlı değiştirilebilirliğin yalnızca değiştirilebilir parçalar dışkı sistemine ait olduğunda değil,diğer parçalar işin içine dahil olduğunda da anal bir özellik gösterdiğini kastediyorum.

Anal değiştirilebilirlik özelliği ile kastettiğim konuyu akılda tutabilmemiz için,Donald ın bu oyununu tekrar gözden geçirelim