Psikolojik Terapi Nedir?

Image Description
Psikolojik Terapi Nedir?

Bir psikoterapist veya psikolojik danışmanla görüşmek, kendinizi ortaya çıkarmanıza ve ruh halinizi ve içsel değişikliklerinizi anlamanıza yardımcı olacaktır. Hayattaki hedeflerinizi, arzularınızı ve hedeflerinizi netleştirebilir ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.

Birçok kişi ilk başta kişisel problemlerini başkasına ifade etmekte zorlanırsa da, profesyonel terapistlerin hayatınızı ve sağlığınızı derinden etkileyen konular üzerindeki olumlu etkisinden dolayı problemleriyle baş etmek çok daha kolay olacaktır. Terapi aynı zamanda bir uzman tarafından duygusal olarak rahatlamanıza, duyulmanıza ve desteklenmenize yardımcı olur.

Terapi Türleri Nelerdir?

Günümüzde aile üyeleri ve gruplar dahil olmak üzere çeşitli terapiler uygulanmaktadır. Psikoterapistinize hangi tedavi yönteminin sizin için en uygun olduğunu ve nasıl uygulandığını söyleyebilirsiniz. Psikoloğunuzun bu konudaki düşüncelerini incelemek terapiden çok daha etkilidir. Bazen psikoterapistler danışanlarını en üst düzeye çıkarmak için farklı tedavi yaklaşımlarını sentezleyebilir.

Uygulamada, en çok tercih edilen terapi türleri şunlardır;

Bilişsel Davranışçı Terapisi: Bu yaklaşımın bilişsel yönü, insanların yaşamları hakkında olumlu değerler ve inanç modelleri yaratmayı ve davranışsal tarafın sağlıklı seçimler yapma yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bilişsel davranışçı terapi, depresyon, anksiyete ve bipolar bozuklukların tedavisinde en etkili yaklaşımlardan biridir.

Kişilerarası Terapi: İletişime özel önem verilen kişilerarası terapi, ilişki kurma becerileri, insanların duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmelerini sağlamayı amaçlar. Bu, sıkıştırma tedavisine en iyi yaklaşımlardan biridir. Kişilerarası ve sosyal ritmik terapi olarak kullanılabilecek yöntem yaklaşımı bipolar bozuklukların tedavisinde özellikle etkilidir.

Aile Terapisi: Aile terapisi, özellikle yeme bozuklukları ve bipolar bozuklukların tedavisinde, aile üyelerinin iletişim sorunlarını ve birbirleriyle olan çatışmalarını çözme ve aralarındaki bağları güçlendirme yeteneğine vurgu yaparak tercih edilen yaklaşımlardan biridir.

Psikodinamik Terapi: Psikodinamik terapi insanların düşüncelerini ve eylemlerini etkileyen ve bilinçaltı duygularını ve motivasyonlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olan bir terapi türüdür.

Sanat Terapisi: Müzik, dans, resim gibi sanatların yer aldığı ve insanların duygularını ifade etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir terapi türüdür.

Psiko-eğitim: İnsanların ruh sağlığının kapsamını ve psikolojik sağlığın yaşamdaki önemini daha iyi anlamalarına ve tedaviye yardımcı olma yollarını keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Terapötik Süreç Nasıl Çalışır?

Ayrıntılı bilgi edinmek için, öncelikle, psikolog ve danışan arasında güven oluşturmak gerekir. Bu ilişkiler bir oturum sırasında ortaya çıkabilir veya doğanın beklenenden daha uzun sürebilir.

Psikoterapi yalanlara dayanamaz, zarar verir. Karşılıklı olarak, her iki taraf da birbirine güvenmelidir.

İlk önce kişisel analiz yapılır, çeşitli testler kullanılır. (Çocuklar, gençler ve yetişkinler birçok farklı test piline sahiptir). Bu testlerin sonuçları insanlara iletilir. Eğer bir çocuk varsa, aile bilgilendirilir. Terapist, ailenin dahil olacağı durumları belirler. Terapi seansları sırasında anlayışın önemli olduğuna inanıldığından, alınan bilgiler, yapılan sonuçlar ve hangi yolun birlikte alınması gerektiği hakkında kişi ayrıntılı olarak bilgilendirilir.

Psikolog danışanlarının sorunlu alanlarını düzeltir. Gerekli testleri uygulayarak kişilik yapısını belirledikten sonra uygun psikoterapi yöntemini seçer ve bunu danışanı ile paylaşır. Terapinin amaçları ve bunu başarmak için gereken zaman konusunda bir fikir birliğine varıldı.

Terapide süreklilik önemlidir. Terapiyi yarıda bırakmayın. Bir kişi terapistle aynı fikirde olamayacağını düşünüyorsa, durumu terapistle paylaşmalıdır. Bu bilgilerin terapiste iletilmesi gerekir, çünkü danışan yanlışlıkla kendi çevresiyle kurduğu çelişkili ilişkileri yansıtır.

Ancak, bir kişi seanslara devam etmek istemezse, terapist olumsuz etkileşim nedeniyle değişme hakkına sahiptir. İşte bu duyguyu terapistle paylaşmak ve sınıfta tartışmak önemlidir. Bu değerlendirmeden sonra, kişinin oy kullanma hakkı vardır.

Hiçbir koşul altında danışanın izni olmadan özel bilgiler aile üyelerine veya akrabalarına aktarılamaz. Gizlilik ve mahremiyete saygı önceliklidir.

Aile, okul ve sosyal çevre gibi dış unsurlar gerektiğinde, bu süreç yaşa, eğitime ve gelen kişinin konumuna göre şekillenir. Çocuklarda ve ergenlerde, bu faktörlerin tümü tedaviye dahil edilebilir. Yetişkinlerde, duruma bağlı olarak, sosyal yakınlığın özelliklerine bağlı olarak, danışanın isteği ile mahalledeki insanlar tedaviye dahil edilebilir.

Terapötik seanslar 50 dakika sürer, ancak bu işlem çeşitli uygulamalarla azalabilir ve artabilir. Bu başvurunun sebepleri danışanın tedavi şekline uygun olarak iletilir ve bilgilendirilmiş onam alınır.

Terapi asla kesilmemelidir. Tedaviyi bırakma süresi, terapist tarafından belirlenmeli ve başlangıçta tanımlanmış olan hedefe ulaşılıp ulaşılmadığına dikkatlice değerlendirilmelidir.