Kimler Bireysel Terapiye Başvurabilir?

Image Description
Kimler Bireysel Terapiye Başvurabilir?

Bireysel terapi, kişide duygusal açmazlara ya da karmaşalara sebep olan içsel çatışmaların terapist eşliğinde dile getirildiği, tanımlandığı ve bu yeni tanımlar doğrultusunda çatışmaların yeniden anlamlandırıldığı bir süreçtir. Kişi, sesli olarak çıkmazlarını ya da anlamlandırmakta zorlandığı karmaşaları söze döktüğü zaman, aslında anlamlandıramadığı unsurları yeniden tanımlamakta ve yeni tanımlarla birlikte gerçek çatışmalarla yüzleşmektedir.

Yaşam döngüsü içerisinde kişi, çeşitli dönemeçlerden geçebilmekte, bu dönemeçlerde o zamana kadar belli bir yere koyduğu değer ve düşüncelerin açmaza girdiğini görebilmekte ya da kendisine yabancılaşabilmektedir. Bireysel terapiler, tam olarak geçmişin kalıntılarıyla gelecek endişeleri arasında yaşanan bu sürecin direksiyonu niteliğindedir.

Bireysel Terapi Nedir?

Bireysel terapi, kişinin yaşadığı çıkmaz ya da karmaşaların, kişinin kendi bireysel dinamiklerinden hareket edilerek çözüme ulaştırılmasının amaçlandığı ve kişiyle birebir olarak yürütülen süreçtir.

Bireysel terapide temel amaç, kişinin uygun koşullarda konuşmasının sağlanması ve bu doğrultuda kişiye yönelik değerlendirmelerin yapılmasıyla, sorunun ya da sorunların kaynağına yönelik gerekli tedavinin gerçekleştirilmesidir. Çıkmazlar ya da üstesinden gelinemeyen durumlar, genellikle dile getirilmeyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi, dile getiremediği sürece bu çıkmazlarla yaşamaya çalışmakta ve yaşanan karmaşık süreç, kısır bir döngü içerisine girerek kendini tekrar etmektedir. “İfade edilmemiş şeyler asla ölmez, sonradan daha güçlü ve korkunç şekilde tezahür eder.” sözüyle Freud, aslında ifade etmenin bireyin dünyası açısından önemini vurgulamaktadır. Bu bakımdan bireysel terapi, kişiye sağlıklı bir şekilde kendisini ifade etme olanağı sunan ve böylece sağlıklı bireyler oluşmasını amaçlayan uygulama biçimleri olarak tanımlanabilmektedir.

Bireysel terapilerin, kişide gözlemlenen unsurların değerlendirmeleri ve kişinin ihtiyaçlarına göre; derinlemesine araştırıcı, destekleyici ve bastırıcı, davranışçı ve yönlendirici nitelikte olabilmektedir.

Bireysel Terapinin Amacı Nedir?

Bireysel terapi temel olarak, çeşitli sebeplerle kişide ortaya çıkan psikolojik sorun ya da çıkmazların, kişinin kendi bireysel dinamiklerinin harekete geçirilerek tedavi edilmesi amacını taşımaktadır. Bireysel terapinin bu temel amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği uygulamaları şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

  • En öncelikli amaç kişinin kendisini tanıması; kendimizi tanıdığımızı düşündüğümüz durumlarda, aslında bütün çıkmazların ve karmaşaların temelinde kendimizi yeterince tanımamamız bulunabilmektedir. Bireysel terapi, kişinin kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuk niteliğindedir. Bireyin bu yolculuğu hem çözülemez gibi görünen ve süregelen sorunların çözümü hem de kişinin daha doyum aldığı mutlu bir yaşamın anahtarı olabilmektedir. Bireysel terapi, kişinin anlamlarını gözden geçirmesi, dile getirmesi ve yeniden oluşturmasıyla seyir gösteren bir iç dünya yolculuğudur. Bu yolculuğun en önemli ve etkili unsuru ise, bireyi dinlemek ve anlamak amacıyla ona eşlik eden terapisttir.
  • Bireyin kendi içindeki çelişkileri fark etmesini sağlamak; bireysel terapinin amaçlarından birini oluşturmaktadır. Bireyin kendisini tanıması aslında kendi çelişkilerini fark etmesi için temel oluşturmaktadır. Birey, ifade ederek aslında kendisini yeniden tanımaktadır ve kendisini yeniden tanıyarak, yaşanan sorunların temelinde yatan iç çelişkileri birer birer fark etmektedir.
  • Kişinin kendi ihtiyaçlarını anlaması; bireysel terapinin etkili ve başarılı bir çözüm sağlamasını beraberinde getirmektedir. Kişinin tamamlanmamış ya da giderilmemiş istek ve ihtiyaçlarını anlaması, söz konusu karmaşanın kaynağının tespiti ve süregelen çıkmazın ortadan kaldırılması açısından anahtar niteliğindedir. Bireysel dinamikler, ancak kişinin kendisini tanıması, çelişkilerini fark etmesi ve ihtiyaçlarının farkına varması doğrultusunda harekete geçirilebilmektedir.

Bireysel Terapiye Kimler Neden Başvurmaktadır?

Bireysel terapi, çağımızın hızla gelişen zincirleme yapısında en küçük halkayı oluşturan bireyin, sağlıklı ve mutlu olması temeline dayanmaktadır. Sağlıklı ve mutlu birey, bütün sosyal ve iletişimsel yapılanmaların temelinin sağlam olmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan bireysel terapi, karmaşaların ve çıkmazların kaçınılmaz olduğu yaşam akışında, bireyin kendi yolunu bulabilmesini sağlama amacını taşımaktadır.

Bireysel terapi, kişide duygusal karmaşa ve düşünsel açmaz meydana gelmesine sebep olan birtakım durumlar karşısında, yeni ve farklı pencerelerden bakabilme becerisi oluşturulması sürecidir. Bu bakımdan kişiyi zorlayan ve doyumsuz kılan unsurları şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

  • İletişim problemleri yaşayan kişiler; insanın en temel niteliğini, hayatta kalabilmek ve sağlıklı bir şekilde sosyal bağlar kurabilmek için gerekli olan iletişim yeteneği oluşturmaktadır. İletişim problemi olan kişilerin temel olarak kendilerini anlamaya ihtiyaçları vardır. Bireysel terapi; kişinin kendisini anlamasını, kendi iç çelişkilerini anlamlandırmasını ve böylece kendi ihtiyaçlarını fark etmesini sağlamaktadır. Bireysel terapi, iletişim problemi yaşayan kişilerde, yeni bir pencere oluşturma amacı taşımaktadır.
  • Eş seçimi, evlilik problemleri; kişilerin öncelikle kendilerini tam olarak ve doğru şekilde tanımamalarından kaynaklanmaktadır. Evlilik ve eş, hayata alınan en önemli kararlardır, bu kararların kendisini tanımayan bir birey tarafından alınması ciddi sorunlara sebep olabilmektedir. Aynı şekilde evlilik, zamanla ortaya çıkan sorunlar anlamına da gelebilmektedir. Bireysel terapi, evlilik ve eş seçimi gibi hayati kararların yeniden gözden geçirilmesi ve yeniden kurgulanması için önemli bir yere sahiptir.
  • Aile içi sorunlar; bireysel terapinin olduğu kadar aile terapisinin de konusunu oluşturmaktadır. Aile, her bir üyesinin mutluluğu doğrultusunda sağlıklı bir işleyiş gösterebilmektedir. Bireysel terapi, ailenin her bir bireyinin sağlığı ve mutluluğu için önemli bir yere sahiptir.
  • İlişki problemleri olan kişiler; problemleri üzerinden kendilerini yeniden tanıyarak sorunların ortak çözümlerine odaklanabilmektedirler. Bireysel terapi, ilişki problemi bulunan kişilerin ilişkileri ve ilişkilerindeki problemleri üzerinden kendilerini yeniden kurgulamalarını sağlamaktadır.
  • İş hayatıyla ilgili sorunlara sahip kişiler; aslında çağımızın en sık görülen problemlerini oluşturmaktadır. Bireysel terapi, kişinin iletişimsel becerilerini güçlendirme temel noktasından yola çıkarak, bütün ilişkilerde sağlıklı bir işleyiş oluşturma amacı taşımaktadır.