Çift Terapisi Yöntemleri

Image Description
cift-terapisi-yontemleri

Çift terapisi, çiftlerin kendi başlarına çözüm bulmakta zorlandıkları sorunların, içinden çıkamadıkları döngünün ya da yaşanan iletişim problemlerinin giderilmesi için uygulanmaktadır. Yaşanan tüm sorunlar ortaya çıkarılmakta, anlamlandırılmakta, yorumlanma ve dönüştürme sürecindedir. Hemen her çiftin ilişki dinamikleri, ilişkilerinin DNA’sı birbirinden farklıdır. Terapi süreci ise çifte özel bir şekilde belirlenmektedir. Çift terapisi yöntemleri arasında en uygun olan belirlenerek ilerleme kaydedilmektedir.

 

Çiftler arasındaki sorunlar bu terapi esnasında ortaya dökülmektedir. Bu sayede bu sorunların nereden ortaya çıktığı ve neden kaynaklandığı belirlenmektedir.

Belirlenen nedenler doğrultusunda nasıl bir iyileşme yaşanacağı ve nasıl daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurulacağı belirlenerek buna uyulmaktadır.

Çift Terapisi Yöntemleri Nedir?

Hemen her çift arasında belli başlı bazı sorunlar yaşanabilmektedir. Ancak bazı çiftlerde bu sorunlar oldukça kalıcı ve büyük bir sorun haline dönüşmektedir. Bazen tüm ufak sorunlar birleşerek çiftlerin birbirlerinden kopmalarına neden olabilmektedir. Böyle bir durumda ise çiftlerin destek almaya ihtiyacı olabilmektedir. Bu durumda ise genelde çift terapisi tercih edilmektedir. Terapi esnasında çiftler arasında bulunan tüm sorunlar belirlenerek nasıl bir yöntem uygulanacağı düşünülmektedir. Çifte özel terapi süreci oluşturulmaktadır.

Çift terapisi yöntemleri arasında; psikanalitik çift terapisi, duygu odaklı terapi, bilişsel davranışçı terapi, çözüm odaklı terapi, gottman çift terapisi, sistematik terapi bulunmaktadır. Yöntemler arasından soruna yönelik olan tercih edilerek ilerleme kaydedilmektedir.

Çift Terapisi Teknikleri Nelerdir?

Pek çok farklı teknik bulunmaktadır ve bu teknikler çifte uygun olarak uygulanmaktadır. Teknikler arasında daha çok çifte uygun olanlar tercih edilmektedir. Böylelikle doğru bir şekilde ilerleme sağlanmakta ve arada bulunan problemler çözümlenmektedir. Çift Terapisi Teknikleri arasında ise şunlar yer almaktadır;

 • Düşünceli dinleme
 • Duygu odaklı terapi
 • Öyküsel terapi
 • Gottman metodu
 • İmago ilişki terapisi
 • Çözüm odaklı terapi

Aynı zamanda çiftler arasında yaşanan sorunu gidermeye yönelik bazı davranışlar önerilmektedir. Bu davranışlar ile karşı tarafa daha ılımlı yaklaşılmakta ve kırmadan sorun giderilebilmektedir. Birbirleri ile olan yakınlıklarının tazelenmesini ve çözüm odaklı olunmasını sağlanmaktadır.

Çift Terapisinin Amacı Nedir?

Bu terapilerin uygulanmasının amacı aile içerisinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin, çatışmaların sağlıklı bir yöne evrilmesidir. Çiftlerin arasında sağlıklı bir ilişki kurmaları sağlanmaktadır. Hayatlarında bulunan problemleri birbirleri ile çatışarak değil birlikte el ele vererek çözebilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Terapi sonucunda çiftlerin daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, birbirlerini daha iyi anlamaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda birbirilerine olan saygılarını koruyarak ve tartışmaları büyütmeden sakince konuşmaları da hedeflenenler arasında yer almaktadır. Böylelikle daha huzurlu ve sakin bir ortamın oluşmasına olanak sağlanmaktadır.

Çift Terapisi Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Pek çok farklı sorun yaşayan çift, bu terapi yöntemi ile birlikte daha anlayışlı bir ilişkiye sahip olabilmektedir. Genelde ilişkilerinde sorun yaşayan çiftler tarafından oldukça sık başvurulan bir yöntem olduğu bilinmektedir. Çift Terapisi Gerektiren Durumlar arasında daha çok şunlar yer almaktadır;

 • Evlilik problemleri
 • Çift ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Yeme bozukluğu
 • Kaybı bozukluğu veya depresyon
 • Anlaşmazlık
 • Sürekli çatışma hali
 • Empati eksikliği
 • İletişim problemleri
 • Ekonomik sorunlar
 • İş stresi
 • Birbirini dinlememe ve anlamama
 • Sürekli kavga hali
 • Birbirine olan saygıyı yitirme

Bunlar ve bunların dışında bulunan birçok problem için bu terapi yöntemine başvurulabilmektedir. Böylelikle mevcut sorunların ne olduğu anlaşılmakta ve buna uygun bir çözüm yolu aranmaktadır.