EMDR Terapisti

Image Description
emdr-terapisti

EMDR terapisi, kişinin yaşadığı travmatik olay ve anıları anlamlandırması ve etkisinden kurtulması noktasında çözüm sunan bir psikoterapi yöntemidir. Söz konusu terapi yöntemi; kişilerdeki rahatsızlıkların nedeninin, hafızada yer alan kötü olay ve anıların olduğunu savunmaktadır. EMDR terapisi kapsamında, kişinin hafızasında yer alan bu kötü olay ve anılar, uyumsal bilgi işleme modeli doğrultusunda değiştirilmektedir.

Kişilerde geçmişte travma niteliğinde yaşanan olay ve anılar, yetişkinlik döneminde bazı rahatsızlıklara neden olabilmektedir. EMDR terapisi sayesinde geçmişte yaşanan kötü anılara ulaşılır ve bu anılar, işleyerek değiştirilir.

emdr-nedir

emdr-terapisi-kimlere-uygulanir

  

EMDR Nedir?

EMDR Tekniği nedir?, “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” anlamına gelen bir psikoterapi uygulamasıdır. EMDR terapisti, danışanın gözlerini sağa ve sola hareket ettirerek (ki bu genelde terapistin parmağını danışanın gözleriyle takip etmek şeklinde olur), danışanın beyninin her iki yarım küresini hafifçe uyarır ve bu sayede danışanın rahatsız olduğu bellek, anı ve duygulara yoğunlaşmasını sağlar.

Bu hızlı göz hareketlerine veya dikkatin farklı yönlerden gelen uyarılara odaklanması, danışanın iyileşme sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir.

EMDR Terapisi Kimlere Uygulanır?

Travma sonrası stres bozukluğu, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılır. EMDR terapisi özellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun iyileştirilme sürecindeki başarısıyla bilinmektedir ve bu ve daha birçok konuda araştırma yapılmıştır.

EMDR Terapisi Yararlı Olur mu?

Beynin, kişinin yaşadığı travmatik ve olumsuz olayları zamanla işlemesi sağlıklı bir sürecin olduğunu kanıtlamaktadır. EMDR terapisi sayesinde beynin bu doğal bilgi işleme süreci sonucunda birey eskiden yaşadığı travmatik olayı hatırlasa dahi bu olayla ilgili çok az rahatsızlık duyar ya da hiç duymaz. Bazen bu doğal bilgi işleme süreci tıkanıklığa uğrayıp aksar ve yaşanan olumsuz olay ya da durumlarla ilgili resim, düşünce ve duygular işlenmeden kalır.

Bu tıkanmışlık kişide geçmişin etkisinden kurtulamama ve eskiden yaşanan travmatik olayı sürekli düşünme hissini yaratır. Mantık bu olayın geçmişte kaldığını söylese de kişi psikolojik sebeplerden dolayı mantıklı düşünemez ve yaşadığı olumsuzluğun duygusal etkisinden kurtulamaz. Sekteye uğrayan söz konusu bu işlemleme, geçmişte yaşanan travmatik anının, diğer anılar gibi doğal işlemlerden geçerek depolanıp işlemlenmesini önlemektedir.

emdr-terapisi-yararli-olur-mu

emdr-terapisi-kac-seans-surer

EMDR terapisi kişinin geçmişte yaşadığı olumsuz ve travmatik yaşantı ile ilgili bilgiyi hızlı bir şekilde işlemesini sağlamaktır. Psikolojik sorunların birçoğunda problem, olumsuz olayın olmasından ziyade bu olayla ilgili olumsuz duyguların beyin tarafından işlenememesi kaynaklıdır.

EMDR terapisi ile çift yönlü uyarma sırasında, bireye sıkıntı veren sahne, düşünce, duygu ve beden duyumsamasına odaklanması istenir. EMDR terapisi sonucunda geçmişte daha önceden sözünü ettiğimiz nedenlerden dolayı harekete geçmekte yetersiz kalmış olan adaptif bilgi işleme süreci aktifleşir ve geçmişte yaşanan olumsuz olay ya da durumun yol açtığı duygusal sıkıntının kaldığı yerden işlenmesi sağlanır. Amaç sadece bireyin duyduğu sıkıntıyı azaltmak değil aynı zamanda geçmişteki olumsuz olay ya da durumla ilgili negatif inancının yeni bir pozitif inanç ile yer değiştirmesi ve danışanın davranışsal değişimlerle daha üst seviyede işlevsellik göstermesini sağlamaktır.

EMDR Terapisi Kaç Seans Sürer?

Her şeyden önce EMDR terapisinde danışan ve terapist arasında sağlıklı bir ilişkinin sağlanmış olması mühimdir. EMDR terapisinin kaç seans süreceği, danışanın psikolojik rahatsızlığına ve boyutuna göre değişmektedir. Terapi için kesin olarak seans sayısı belirtmek oldukça yanlış olacaktır çünkü psikolojik sorunlar ve boyutları, kişiden kişiye göre değişmektedir. EMDR terapisinin kaç seans süreceği uzman tarafından terapinin gidişatına göre şekillenmektedir.

EMDR terapisi travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tedavisinde etkili midir?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapisi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tedavisinde etkililiği konusunda çeşitli araştırmalar yapılmış ve bu araştırmaların birçoğu EMDR terapisinin TSSB tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir. Ancak, EMDR terapisinin etkililiği her hasta için aynı olmayabilir ve başka tedaviler de TSSB tedavisinde etkili olabilir. Terapi seçimi, hastanın ihtiyacına ve hasta-terapist uyumuna dayalı olarak yapılmalıdır.

EMDR terapisi hangi psikolojik rahatsızlıklar için kullanılmaktadır?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapisi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kayıp, korku, anksiyete, depresyon, panik ataklar ve cinsel istismar gibi pek çok psikolojik rahatsızlıkta kullanılmaktadır. Bunlar dahil olmak üzere birçok farklı durumda etkililiği gösterilmiştir, ancak her hasta için etkililiği aynı olmayabilir.

EMDR terapisinin etkileri kalıcı mıdır?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapisi, birçok hasta için etkilerinin kalıcı olduğu görülmüştür. Ancak, her hasta için etkililik aynı değildir ve geçmişte tekrarlamış olabilecek travmalar veya devam eden stres kaynakları gibi faktörler etkililik üzerinde etkide bulunabilir. Ayrıca, EMDR terapisi sadece bir tedavidir ve düzenli olarak devam eden destek veya diğer tedaviler de gerekli olabilir. Her hasta için kalıcı etkililik, hastanın ihtiyacına ve tedavi sürecine bağlıdır.

EMDR terapisinin yan etkileri var mıdır?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapisi, genellikle güvenli ve yan etki oranı düşük bir tedavidir. Ancak, bazı hastalar terapinin sırasında duygusal olarak zorlayıcı hatıraların tekrarlandığını veya travma sonrası stres bozukluğu gibi durumların kısa süreli olarak alevlendiğini rapor edebilir. Bu durumlar normaldir ve genellikle terapinin devam etmesi ile geçicidir. Ayrıca, hastalar tedavinin sırasında fiziksel rahatsızlıklar (baş ağrısı, bulantı vb.) yaşayabilir. Bu durumlar, terapist tarafından yönetilir ve tedavinin devamına engel değildir. Terapi seçimi hastanın ihtiyacına ve hasta-terapist uyumuna dayalı olarak yapılmalıdır.

EMDR sertifikalı terapist kimdir?

EMDR sertifikalı terapist, EMDR terapisi yapma becerisi konusunda eğitilmiş ve sertifikalı olan bir terapisttir. Bu terapistler, EMDR terapisi uygulama standartlarını ve yöntemlerini öğrendikten ve uygulamalarını denetimli bir şekilde tamamladıklarından sonra sertifikalandırılırlar. Sertifikasyon, terapistin EMDR terapisi konusunda yeterli beceri ve tecrübesi olduğunu gösterir ve hastalara en iyi kalitede hizmet sunmalarına yardımcı olur. Sertifikalı terapistler, EMDR terapisi ile ilgili güncel bilgilere ve uygulamalara da devam ederler. EMDR sertifikalı terapist, hastanın ihtiyacına ve hasta-terapist uyumuna dayalı olarak terapi seçimi yapabilir.