Uygarlık tarihi boyunca yaşanan savaş, doğal afet ya da kriz gibi önemli yıkımlar bireylerin psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır. Bununla birlikte günümüzde çok hızlı değişmekte olan yaşam gerçekliği bireylerin umutsuzluğa ve mutsuzluğa kapılmasına neden olmaktadır. Öyle ki insanlar kendi yetenek ve potansiyellerin farkına varacak zamanı bulamama, istedikleri aktiviteyi gerçekleştirecek ekonomik özgürlüğü sağlayamama, toplumdaki ötekileştirmenin yoğun olarak insanları baskılaması gibi durumlar nedeniyle bireylerde birçok psikolojik problemler açığa çıkmaktadır. 

Yaşanılan hafif derecede psikolojik problemleri kişi kendi başına üstesinden gelebilmektedir ancak birtakım ciddi problemlerde durum işin içinden çıkılamaz bir hal almaktadır. Bu nedenle psikolojik danışmanlık hizmetlerine başvurarak profesyonel bakış açısı ile sorunlar çözüme ulaştırılabilmektedir.

Psikolojik problemlerin nedenleri ve belirtileri kişinin üstesinden gelemeyeceği bir hal aldığında, kişinin günlük yaşamda sorumluluklarını yerine getirmeye engel olduğu durumlarda, kişide yeme bozukluğuna ya da cinsel isteksizliğe neden olduğunda ya da sürekli mutsuzluk ve intihar etme istekleri söz konusu olduğunda mutlaka bir psikoloğa başvurmak gerekmektedir. Psikolojik problemlerin kaynağı kişinin bilincinin en derinlerinde yer alabilmektedir. Bu nedenle dertleşme ya da arkadaşlar ile paylaşma gibi aktiviteler ile tedavi edilememektedir. 

Psikolojik danışmanlık merkezleri genellikle; bireysel terapi, aile ve çift terapisi, aile danışmanlığı, ergen terapisi, cinsel işlev bozuklukları, kendine zarar verme ya da yeme bozuklukları gibi problemlerde çözüme ulaştıran tedavi ve terapi yöntemleri uygulamaktadır. Danışılacak psikoloğun mutlaka yaşanılan problemle ilgili çalışmalar gerçekleştirmiş ve uzmanlığının bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda psikolojik danışmanlık hizmetlerinden öncelikle güven duygusu sağlanmalı ve terapist ve danışan arasında iletişimin güçlü olması gerekmektedir.