Bireysel psikoterapide birey kendi var oluşunu tehdit eden, düşüncelerini açmaza sokan, duygusal olarak karmaşa yaratan içsel çatışmalarını öncelikle söze döküp tanımlar, ardından bu çatışmaları anlamlandırarak gerçek çatışmalarıyla yüzleşir. Bu süreç kişinin kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendiği ve yaşantıladığı bir süreçtir. Terapi süreci geçmişin kalıntıları ve gelecek endişeleri arasındaki bir yolculuktur.